top of page

Sauna Beczka

Istnieje możliwość odpłatanego wynajmu sauny po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z właścicielem i podpisaniu regulaminu.

W przypadku wynajęcia domku na 7 dób i więcej jednorazowe odpalenie sauny lub bali gratis.

20230915_123513.jpg

Opis sauny

Sauna przeznaczona jest dla 2 osób w pozycji leżącej. Max 4 osoby w pozycji siedzącej.

Wyposażona jest w panoramiczną szybę z widokiem na staw, oświetlenie LED, piec 9 kWh, higrometr/termometr, klepsydrę, wiaderko z chochlą do polewania, dwa podparcia pod głowę układające się do ciała. Całość wykonana w bardzo wysokim standardzie ze specjalnego drewna.

20230915_123556.jpg

Opłaty

W przypadku wynajęcia domku na 7 dób i więcej jednorazowe uruchomienie sauny lub bali gratis.

Jednorazowe uruchomienie sauny koszt

150 zł godzina/2 sesje. 

20230915_123556.jpg

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

Aby skorzystać z Sauny proszę zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień przed planowanym terminem. Tak abym mógł sobie zaplanować czas na przyjazd. Od momentu mojego przyjazdu potrzeba około 2-4 godzin na uruchomienie i uzyskanie odpowiedniej temperatury. Pierwsze uruchomienie dla danej ekipy wykonuje wyłącznie właściciel obiektu.

1. Przed wejściem do Sauny należy zapoznać się z regulaminem oraz go podpisać.

2. Sauna przeznaczona jest maksymalnie dla 4 osób, 2 leżące lub 4 siedzące.

3. Z Sauny mogą korzystać wyłącznie osoby całkowicie zdrowe.

4. Osoby przebywające w Saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

5. Z Sauny nie mogą korzystać osoby:

- Chore na serce, mające nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,

- Chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,

- Kobiety w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji,

- Osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,

- Osoby, które mają inne przeciwwskazania wynikające z ich stanu zdrowia do takiej formy zabiegu.

6. Jedna sesja w saunie nie powinna trwać dłużej niż 15 minut. Czas wyznaczamy klepsydrą będącą na wyposażeniu sauny. W Saunie przebywamy tak długo, jak długo czujemy się tam przyjemnie i komfortowo. Przebywanie w rozgrzanej Saunie przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury ciała, co może być niebezpieczne dla zdrowia.

7. Wchodząc do Sauny korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody w tym skutki zdrowotne przebywania w saunie nie ponosimy odpowiedzialności.

8. W Saunie nie należy przebywać w okularach, szkłach kontaktowych, mieć na sobie przedmiotów metalowych, zegarków itp.

9. Korzystając z Sauny nie należy być na czczo lub po zbyt obfitym posiłku. Zalecamy spożywania napojów bezalkoholowych, woda, soki itp.

10. Osoby niepełnoletnie korzystające z Sauny mogą korzystać wyłącznie za zgodą dorosłych i być pod stałą ich opieką .

11. Nie należy dotykać elementów pieca Sauny, ponieważ są one bardzo gorące i grożą poparzeniem!

12. Do sauny wchodzimy wyłącznie z samym ręcznikiem, bez okrycia wierzchniego i obuwia.

13. Przestrzegajmy zasady bezpieczeństwa podczas wchodzenia i wychodzenia Sauny. Pamiętając również o mokrych i śliskich powierzchniach, które mogą spowodować upadek.

14. Korzystający z Sauny muszą posiadać własne ręczniki.

15. Każdorazowo po zakończeniu korzystania z sauny należy wyłączyć piec odpowiednim pokrętłem. W przypadku nie wyłączenia pieca dodatkowymi kosztami prądu zostanie obciążona osoba podpisująca umowę.

16. Osoba podpisująca regulamin sauny/bali i umowę wynajęcia domku bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby przebywające w tym czasie na terenie obiektu.

Właściciel łowisk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas korzystania z Sauny.

Zakaz używania skrzynki elektrycznej zamocowanej na zewnętrznej tylnej ścianie Sauny.

Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać właścicielowi.

Bezwzględnie przestrzegamy zasady BHP.

W przypadku dokonania jakichkolwiek uszkodzeń koszty ponosi użytkujący, według cen części zamiennych lub dodatkowych akcesoriów wyposażenia.

W przypadku zniszczenia całej Sauny koszty ponosi użytkujący w cenie zakupu i wykonania 20 000 zł.

bottom of page